Privacy

Cookieverklaring & Privacy Policy


B&Z Care B.V. streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal B&Z Care B.V. dan ook zorgvuldig omgaan.

 1. Identiteit en contactgegevens
  Naam: B&Z CARE B.V.
  Adres: Oosteinde 1, 2991 LG Barendrecht
  Telefoonnummer: 088-9966200
  E-mailadres: info@carecosmetics.nl
  Kamer van Koophandel-nummer 76701077
 2. Gebruik en bewaren gegevens
  U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van B&Z Care B.V. vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.
  Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig.
  Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 3. Waarom
  B&Z Care B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
  • voor verzending van onze nieuwsbrieven en mailingen;
  • om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;
  • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;
  • indien B&Z Care B.V. hiertoe wettelijk verplicht is.
 4. Hoe lang
  B&Z Care B.V. zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.
 5. Delen
  B&Z Care B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.
 6. Links
  Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. B&Z Care B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
 7. Inzien, aanpassen, verwijderen
  U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen 088-9966200, e-mailen info@carecosmetics.nl of laat het ons weten per post.
 8. Beveiliging
  B&Z Care B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met 088-9966200 of via e-mailadres info@carecosmetics.nl.
  U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)
 9. Wijziging privacyverklaring
  Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 10. Cookiebeleid/statistiek
  Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Dermaprime.nl